(16.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1206, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 161 poslanců pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu radnímu Blažkovi i zpravodaji panu poslanci Křečkovi. Končím třetí čtení, končím projednávání bodu č. 67.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

68.
Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1145/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Ivan Pilip a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji. Pane předsedající, vážená sněmovno. Velmi se omlouvám, ale se zděšením jsem se dozvěděl, že mám na sjetině křížek v případě hlasování č. 206, což byl návrh kolegyně Dundáčkové, kde jsem hlasoval pro, a dozvěděl jsem se, že to počítač nezaznamenal. Takže si dovolím zpochybnit hlasování. Děkuji.

(Nesouhlasné hlasy v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče. Můžete mi přinést výsledky tohoto hlasování a jaký byl rozdíl? Protože jsme už ukončili bod a zákon jsme schválili. Pokud se chcete přihlásit k tomu, že jste hlasoval pro…

Prosím.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Pane předsedající, bylo to hlasování, kde byl rozdíl asi tří hlasů. Nevím, zda technicky nenavrhnout zpochybnit toto hlasování po ukončení bodu, který jste již otevřel. Ale to ponechám na vás.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To byl bod B2 paní kolegyně Dundáčkové? To nebylo hlasování 206.

(Domluva s poslankyní Dundáčkovou mimo mikrofon.)

Takže je to hlasování o písmenu B3. Mně tedy nezbývá nic jiného, než se s tím vypořádat okamžitě, protože budu předávat řízení sněmovny.

Jsou to tedy dvě nová hlasování. Jedno hlasování o B3. Pokud tento návrh bude přijat, nevím, co to udělá s celkovým návrhem zákona, který jsme už odsouhlasili. - Neudělá to nic. To znamená, zákon byl odsouhlasen. Jedná se vám jen o ten váš pozměňovací návrh. Já si myslím, že bychom museli hlasovat znovu i o celém návrhu zákona.

Pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já, pane předsedající, zkusím navrhnout řešení, které se mi zdá z hlediska jednacího řádu nejčistší, i když si nedělám patent na rozum. Domnívám se, že situace by byla řešitelná tehdy, když by některý z poslanců, který hlasoval pro zákon v závěrečném hlasování, navrhl revokaci tohoto usnesení v tuto chvíli. Pak by ten zákon zůstal otevřený a v rámci otevřeného zákona by bylo možno hlasovat o námitce pana poslance. Jen tak si myslím, že je to možné, protože jestliže je zákon odhlasován, je uzavřen a nelze do něj zpátky lézt. Čili jedině ho znovu otevřít revokací.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane poslanče. Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. V souladu s tím, o čem hovořil předřečník, já žádám, neboť jsem byl ten, který hlasoval pro návrh zákona, žádám o to, aby bylo toto hlasování zrevokováno, čili žádám o revokaci hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, za tento procedurální návrh.

 

Budeme tedy revokovat své usnesení, kterým jsme přijali návrh tohoto zákona.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 168 poslanců pro 73, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Já bych ocitoval zápis z hlasování 206: přítomno 161, kvorum 81, pro hlasovalo 77, proti 74. Mám tady sjetinu všech klubů a například třeba ještě paní kolegyně Sehnalová hlasovala nebo má ano a zřejmě hlasovala proti, takže… (Smích v sále.)

Ty počty jsou vyrovnány. Přesto, návrh jsme neodsouhlasili. Já nemám jiné řešení, já uzavírám projednávání tohoto bodu. Ještě pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Já se velmi omlouvám, pane předsedající, ale já musím trvat na tom, abyste nechal alespoň hlasovat o mé žádosti o zpochybnění…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano pane poslanče, nechám hlasovat o vaší námitce. Sněmovna rozhodne, jestli ji přijme, nebo nepřijme.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 168 poslanců, pro 64, proti 75. Ani této námitce sněmovna nevyhověla.

 

Takže já předávám otevřený bod č. 68 k řízení panu předsedovi. Uvedeno bylo, otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Pilip.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilip: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já se nehlásím až tak do rozpravy, nýbrž jdu uvést tento zákon jménem navrhovatelů. Připomenu tedy, že jde o zákon, kterým se navrhuje změnit zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna, kterou navrhujeme, je vedena snahou zprůhlednit situaci při výběrových řízeních pořádaných státem, při rozhodování o veřejných zakázkách, o penězích z prostředků veřejných rozpočtů. V zájmu tohoto zprůhlednění a také jako určitou reakci na současnou situaci, kdy v řadě poměrně významných projektů - jmenoval bych např. dálnici D47 do Ostravy a výběr poradců pro privatizaci plynárenství a elektroenergetiky či poskytování služeb školám pro připojení internetu - se vláda uchýlila k tomu, že využila poměrně sporný odst. A bodu 1 § 50 zákona, který v současném znění dává vládě možnost bez uvedení jakéhokoli důvodu rozhodnout o zakázce bez výběrového řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP