Předpis 118/2010 Sb.

Citace118/2010 Sb.
NázevZákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
Částka43 (29. 4. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
737 Návrh zákona o krajském referendu
Navržené změny10 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 118/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
Derogace pasivní
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů1
58/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
38/2019novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní3
36/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů5
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci6
296/2021novelizujeZákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů4
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
1/1993??Ústava České republiky 
347/1997??Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
328/1999??Zákon o občanských průkazech 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
130/2000??Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
273/2001??Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
500/2004??Zákon správní řád 
585/2004??Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
262/2006??Zákon zákoník práce 
567/2006??Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
35/2021??Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
Vztahováno k
150/2002??Zákon soudní řád správní 
119/2010??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o krajském referendu a o změně některých zákonů přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. března 2010 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
58/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
58/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
35/2021??Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
296/2021??Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů 
296/2021??Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)