Předpis 199/1994 Sb.

Citace199/1994 Sb.
NázevZákon o zadávání veřejných zakázek
Částka62 (7. 11. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1100 Zákon o zadávání veřejných zakázek - vládní návrh
Navržené změny5 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 199/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
148/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek1
229/1996úplné zněníZákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.) 
93/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony2
28/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů3
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)4
401/2000úplné zněníÚplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb. 
39/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů5
142/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů6
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)8
211/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů9
278/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů7
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů11
424/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů10
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony12
40/2004rušíZákon o veřejných zakázkách13
41/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách14


ISP (příhlásit)