Předpis 123/1992 Sb.

Citace123/1992 Sb.
NázevZákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
Částka30 (3. 4. 1992)
Účinnostod 1. 10. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2000
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1037 Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČSFR

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1949rušíVyhláška ministerstva vnitra o obnově visové povinnosti ve styku s Francií 
68/1965rušíZákon o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky 
69/1965rušíVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky 
Derogace pasivní
190/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky1
150/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.2
159/1998novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění3
160/1998novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění4
326/1999rušíZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů5
Vztahováno k
159/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění 
160/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění 


ISP (příhlásit)