Předpis 150/1996 Sb.

Citace150/1996 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.
Částka43 (31. 5. 1996)
Účinnostod 1. 8. 1996, zrušeno dnem 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
2056 Zákon - novela z. o pobytu cizinců a z. o uprchlících
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
498/1990novelizujeZákon o uprchlících 
216/1991novelizujeZákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí 
123/1992novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 
Derogace pasivní
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)1
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů2
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)4
329/1999rušíZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)3
Vztahováno k
160/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění 


ISP (příhlásit)