Předpis 160/1998 Sb.

Citace160/1998 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
Částka55 (13. 7. 1998)
Účinnostod 13. 5. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
123/1992novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 
Vztahuje se k
123/1992vztah kZákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
190/1994vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 
150/1996vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. 


ISP (příhlásit)