Předpis 216/1991 Sb.

Citace216/1991 Sb.
NázevZákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
Částka44 (31. 5. 1991)
Účinnostod 1. 6. 1991, zrušeno dnem 1. 7. 2000
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
428 Vládní návrh zákona o cestování do zahraničí a cestovních...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
63/1965rušíZákon o cestovních dokladech 
114/1969rušíVládní nařízení, jímž se stanoví v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno 
115/1969rušíVyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek 
44/1970rušíVyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech 
142/1971rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44 Sb. ze dne 13.4.1970 
7/1980rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb. 
Derogace pasivní
150/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.1
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů2
329/1999rušíZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)3


ISP (příhlásit)