Předpis 90/1996 Sb.

Citace90/1996 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
Částka31 (25. 4. 1996)
Účinnostod 1. 7. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1953 Zákon - novela zákona o zápisech vlast. a jiných práv k nem.
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 90/1996 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
Derogace pasivní
256/2013rušíZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)1


ISP (příhlásit)