Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Odboj

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 450/0 Návrh zákona o Památníku doby nesvobody Senátní návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 859/0 Návrh zák. jednoráz. peněžní částky účastníkům národ. boje - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 261/2001 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 740/0 N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození Poslanecký návrh zákona Schváleno, 357/2005 Sb.
 895/0 N.z. o ocenění účastníků národního boje - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 909/0 N.z. o příspěvku k důchodům účast. národ. boje za osvobození Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 1027/0 Novela z. o příslušnících československé armády v zahraničí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1140/0 Návrh zákona o zásluhách demokratického odboje Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1255/0 Novela z. o ocenění účastníků národního boje - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 370/0 N.z. o ocenění účastníků nár. boje za vznik Československa - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 476/0 N.z. o účastnících protikomunistického odboje Senátní návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 710/0 Vl.n.z. o jednorázové peněžní částce - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 108/2009 Sb.
 931/0 Novela z. o jednorázové peněžní částce k důchodu Senátní návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 117/0 N.z. o účastnících protikomunistického odboje Senátní návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 204/0 N.z. o protikomunistickém odboji Poslanecký návrh zákona Schváleno, 262/2011 Sb.
 704/0 Novela z. o válečných veteránech - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 570/0 Novela z. o účastnících odboje a odporu proti komunismu - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 195/2016 Sb.


ISP (příhlásit)