Předpis 261/2001 Sb.

Citace261/2001 Sb.
NázevZákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
Částka101 (26. 7. 2001)
Účinnostod 26. 7. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
859 Návrh zák. jednoráz. peněžní částky účastníkům národ. boje
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 261/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
39/2000novelizujeZákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
Derogace pasivní
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů1
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
198/1993??Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 
217/1994??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
Vztahováno k
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
419/2001??Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 
490/2001??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 
579/2002??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 
457/2003??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 
76/2005??Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění 
357/2005??Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 


ISP (příhlásit)