Sněmovní tisk 1027/0, část č. 1/8
Novela z. o příslušnících československé armády v zahraničí
ISP (příhlásit)