Sněmovní tisk 740/0, část č. 1/112
N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození
ISP (příhlásit)