Předpis 178/2007 Sb.

Citace178/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
Částka59 (12. 7. 2007)
Účinnostod 12. 7. 2007, zrušeno dnem 1. 8. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
127 Novela trestního zákona
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 178/2007 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
216/2002novelizujeZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
Derogace pasivní
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku1
191/2016rušíZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)2
Vztahuje se k
140/1961??Trestní zákon 
140/1961??Trestní zákon 
216/2002??Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
216/2002??Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
Vztahováno k
296/2008??Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 
41/2009??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
41/2009??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
191/2016??Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 


ISP (příhlásit)