Předpis 460/2000 Sb.

Citace460/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka131 (29. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
645 Vládní návrh zák. o Vězeňské službě a justiční stráži
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 460/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
Derogace pasivní
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1


ISP (příhlásit)