Předpis 352/1999 Sb.

Citace352/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
Částka111 (30. 12. 1999)
Účinnostod 30. 12. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
385 Novela zák. o chemických látkách a chem. přípravcích - EU
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 352/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
125/1997novelizujeZákon o odpadech 
157/1998novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
Derogace pasivní
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů1
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů2
Vztahuje se k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
125/1997??Zákon o odpadech 
125/1997??Zákon o odpadech 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
Vztahováno k
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)