Předpis 280/2013 Sb.

Citace280/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Částka106 (10. 9. 2013)
Účinnostod 1. 10. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
950 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 280/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
1/1999rušíNařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů 
4/1999rušíNařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat 
88/1999rušíNařízení vlády o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů 
201/1999rušíNařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat 
9/2000rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 
359/2000rušíNařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000 
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
390/2003rušíNařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev 
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)