Předpis 104/2011 Sb.

Citace104/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Částka40 (22. 4. 2011)
Účinnostod 1. 7. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
134 Novela celního zákona
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 104/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
13/1993novelizujeCelní zákon 
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
Derogace pasivní
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky1
242/2016novelizujeZákon celní zákon2


ISP (příhlásit)