Předpis 12/2002 Sb.

Citace12/2002 Sb.
NázevZákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Částka7 (16. 1. 2002)
Účinnostod 16. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
959 Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 12/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
27/1950rušíZákon o státní podpoře při živelných pohromách 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
Derogace pasivní
347/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)1
11/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 347/2005 Sb. 
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví2
264/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona3
Vztahováno k
93/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu 


ISP (příhlásit)