Předpis 27/1950 Sb.

Citace27/1950 Sb.
NázevZákon o státní podpoře při živelných pohromách
Částka12 (23. 3. 1950)
Účinnostod 22. 4. 1950, zrušeno dnem 16. 1. 2002
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
412 Vládní návrh zákona o státní podpore při živelních pohrom...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1927novelizujeZákon o přímých daních 
77/1927novelizujeZákon o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy 
118/1927rušíZákon o poskytování podpor při živelních pohromách 
Derogace pasivní
12/2002rušíZákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)1


ISP (příhlásit)