Předpis 124/2002 Sb.

Citace124/2002 Sb.
NázevZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
Částka55 (12. 4. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003, zrušeno dnem 1. 11. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1082 Vládní návrh zákona o platebním styku - EU
Navržené změny8 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 124/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech1
62/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony2
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí3
297/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn 
120/2007novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz4
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu5
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu7
284/2009rušíZákon o platebním styku6
Vztahováno k
91/2006na základěVyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku 
92/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz 


ISP (příhlásit)