Předpis 229/2002 Sb.

Citace229/2002 Sb.
NázevZákon o finančním arbitrovi
Částka87 (4. 6. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1097 Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži - EU
Navržené změny23 tisků, z toho 4 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
558/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů1
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem2
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce3
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu5
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 4
180/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů7
278/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti8
336/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu9
378/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony10
452/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
171/2018novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění12
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci13
91/2022novelizujeZákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)14
129/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony15


ISP (příhlásit)