Předpis 257/2016 Sb.

Citace257/2016 Sb.
NázevZákon o spotřebitelském úvěru
Částka100 (5. 8. 2016)
Účinnostod 1. 12. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
679 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru
Navržené změny10 tisků, z toho 3 projednávané

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 257/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
145/2010rušíZákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
303/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti2
307/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
186/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů4
237/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
353/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
96/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů7
Vztahováno k
381/2016na základěVyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru 
384/2016na základěVyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 


ISP (příhlásit)