Předpis 257/2016 Sb.

Citace257/2016 Sb.
NázevZákon o spotřebitelském úvěru
Částka100 (5. 8. 2016)
Účinnostod 1. 12. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
679 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru
Navržené změny13 tisků, z toho 3 projednávané

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 257/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
145/2010rušíZákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
303/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti2
307/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
186/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů4
237/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
353/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
96/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů7
Vztahuje se k
21/1992??Zákon o bankách 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
85/1996??Zákon o advokacii 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
198/2002??Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
500/2004??Zákon správní řád 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
117/2007??Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 
284/2009??Zákon o platebním styku 
145/2010??Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
145/2010??Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
43/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
43/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
292/2013??Zákon o zvláštních řízeních soudních 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
Vztahováno k
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
141/2011??Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
381/2016??Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru 
381/2016??Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru 
381/2016na základěVyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru 
384/2016??Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 
384/2016na základěVyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 
384/2016??Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 
425/2016??Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
303/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 
303/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 
303/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 
370/2017??Zákon o platebním styku 
1/2018??Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 
307/2018??Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
307/2018??Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
307/2018??Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
186/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
186/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
186/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
186/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
237/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
237/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
237/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
518/2020??Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance 
552/2020??Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb. 
353/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
353/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
353/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
399/2021??Vyhláška o úvěrových ukazatelích 
399/2021??Vyhláška o úvěrových ukazatelích 
1/2022??Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 
96/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 
96/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 
96/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 
171/2023??Zákon o ochraně oznamovatelů 
424/2023??Zákon o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
56/2024??Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení 
56/2024??Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení 
84/2024??Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry 
85/2024??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry 
85/2024??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry 
85/2024??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry 


ISP (příhlásit)