Předpis 425/2016 Sb.

Citace425/2016 Sb.
NázevNařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Částka173 (23. 12. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
184/2018novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 
304/2021rušíNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 
Vztahuje se k
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
266/1994??Zákon o dráhách 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
106/1999na základěZákon o svobodném přístupu k informacím 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
45/2013??Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 
277/2013??Zákon o směnárenské činnosti 
304/2013??Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
234/2014??Zákon o státní službě 
268/2014??Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 
340/2015??Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
257/2016??Zákon o spotřebitelském úvěru 
Vztahováno k
184/2018??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 
184/2018??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 
304/2021??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 


ISP (příhlásit)