Předpis 87/1970 Sb.

Citace87/1970 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Částka26 (28. 8. 1970)
Účinnostod 1. 9. 1970, zrušeno dnem 1. 1. 1985

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
84/1965rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
60/1967rušíVyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č.84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
37/1968rušíVyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
25/1969rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
Derogace pasivní
68/1971novelizujeVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 
54/1972novelizujeVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 
70/1978novelizujeVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky,kterou se mění a doplňuje vyhláška č.87/1970 Sb. o učebních oborech a organizaci výchovy učňů,ve znění vyhlášek č.68/1971 Sb. a č.54/1972 Sb. 
102/1979novelizujeVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich 
24/1980novelizujeVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č.87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č.54/1972 Sb. a č.70/1978 Sb. 
124/1984rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách 


ISP (příhlásit)