Předpis 117/2005 Sb.

Citace117/2005 Sb.
NázevNařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
Částka39 (29. 3. 2005)
Účinnostod 1. 4. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
483/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)