Předpis 89/1958 Sb.

Citace89/1958 Sb.
NázevZákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
Částka37 (30. 12. 1958)
Účinnostod 30. 12. 1958, zrušeno dnem 1. 9. 1984
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
273 Vládní návrh zákona o výchově dorostu k povolání ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
110/1951rušíZákon o státních pracovních zálohách 
111/1951rušíVládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky 
22/1952rušíVládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek 
31/1953novelizujeZákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) 
71/1953rušíVládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku 
19/1954rušíVládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh 
Derogace pasivní
65/1965novelizujeZákoník práce1
29/1984rušíZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)2


ISP (příhlásit)