Předpis 84/1965 Sb.

Citace84/1965 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Částka39 (17. 8. 1965)
Účinnostod 1. 9. 1965, zrušeno dnem 1. 9. 1970

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1961rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech 
57/1962rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 sb., o učebních oborech 
83/1962rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech 
35/1963rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech 
75/1964rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb. o učebních oborech 
Derogace pasivní
60/1967novelizujeVyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č.84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
87/1967novelizujeVyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 
37/1968novelizujeVyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
25/1969novelizujeVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
61/1969novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
87/1970rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 


ISP (příhlásit)