Předpis 71/2001 Sb.

Citace71/2001 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka27 (23. 2. 2001)
Účinnostod 23. 2. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
248/1992úplné zněníZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
92/1991??Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
248/1992??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
524/1992??Zákon České národní rady o auditorech a o Komoře auditorů České republiky 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
219/1995??Devizový zákon 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
151/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
124/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
362/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)