Předpis 480/2000 Sb.

Citace480/2000 Sb.
NázevNařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Částka139 (29. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
1/2008rušíNařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
89/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
178/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
287/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
288/2003??Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
432/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
432/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
1/2008??Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 


ISP (příhlásit)