Předpis 398/2009 Sb.

Citace398/2009 Sb.
NázevVyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Částka129 (18. 11. 2009)
Účinnostod 18. 11. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
369/2001rušíVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
492/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vztahuje se k
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)