Předpis 102/1992 Sb.

Citace102/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Částka25 (5. 3. 1992)
Účinnostod 5. 3. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
546 Vládní návrh zákona v souvislosti s obchodním zákoníkem
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
177/1964rušíVyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty 
66/1979rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb 
120/1983novelizujeZákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu 
205/1990rušíNařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu 
Derogace pasivní
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)1
126/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.2
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů3
359/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony4
132/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů5
89/2012rušíZákon občanský zákoník6
Vztahováno k
280/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 


ISP (příhlásit)