Předpis 492/2006 Sb.

Citace492/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Částka161 (13. 11. 2006)
Účinnostod 13. 11. 2006, zrušeno dnem 18. 11. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
369/2001novelizujeVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Derogace pasivní
398/2009rušíVyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vztahuje se k
50/1976na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)