Předpis 269/1990 Sb.

Citace269/1990 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
Částka43 (29. 6. 1990)
Účinnostod 1. 8. 1990, zrušeno dnem 1. 5. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
143/1992rušíZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 


ISP (příhlásit)