Předpis 26/1975 Sb.

Citace26/1975 Sb.
NázevNařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
Částka8 (28. 3. 1975)
Účinnostod 1. 4. 1975, zrušeno dnem 20. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
120/1966rušíVládní vyhláška k ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním 
Derogace pasivní
23/1992rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)