Předpis 142/1950 Sb.

Citace142/1950 Sb.
NázevZákon o konaní v občianskych súdnych veciach (občiansky súdny poriadok)
Částka60 (23. 11. 1950)
Účinnostod 1. 1. 1951, zrušeno dnem 1. 4. 1964
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
510 Tisk 510

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1928rušíZákon o ochraně nájemníků 
57/1931rušíZákon o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů 
64/1931rušíZákon, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí. (bez úvozovacích ustanovení) 
100/1931rušíZákon o základních ustanoveních soudního řízení nesporného 
250/1934rušíZákon o umořování listin 
76/1936rušíVládní nařízení o zemědělském vyrovnacím řízení 
259/1936rušíVládní nařízení, kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení 
117/1945rušíDekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého 
199/1946rušíZákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu 
227/1946rušíZákon o některých opatřeních v občanských věcech právních 
47/1947rušíZákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy) 
105/1947rušíZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních 
99/1948novelizujeZákon o národním pojištění 
64/1949rušíZákon,kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech,vydaných soudy nebo úřady v cizině,v oblasti československého právního řádu 
Derogace pasivní
68/1952novelizujeZákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok1
96/1952novelizujeNařízení, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění 
2/1953úplné zněníVyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku 
52/1954novelizujeZákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství2
63/1955novelizujeZákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu3
66/1956novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů3
15/1958novelizujeZákon o změně předpisů o osvojení4
46/1959novelizujeZákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev5
70/1959úplné zněníVyhláška o úplnom znení Občianského súdneho poriadku 
99/1963rušíObčanský soudní řád6


ISP (příhlásit)