Předpis 52/1954 Sb.

Citace52/1954 Sb.
NázevZákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství
Částka33 (30. 11. 1954)
Účinnostod 1. 1. 1955, zrušeno dnem 1. 4. 1964
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
771 Vládní návrh zákona kterým se rozšiřuje působnost státníh...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
142/1950novelizujeZákon o konaní v občianskych súdnych veciach (občiansky súdny poriadok) 
173/1950novelizujeZákon o soudních poplatcích 
116/1951novelizujeZákon o státním notářství 
117/1951novelizujeNařízení, kterým se provádí zákon o státním notářství 
Derogace pasivní
26/1957novelizujeZákon o notářských poplatcích1
46/1959novelizujeZákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev2
62/1961novelizujeZákon o organisaci soudů3
95/1963rušíZákon o státním notářství a o řízení před státním notářství (notářský řád)4


ISP (příhlásit)