Předpis 53/1954 Sb.

Citace53/1954 Sb.
NázevZákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích
Částka34 (1. 12. 1954)
Účinnostod 1. 1. 1955, zrušeno dnem 1. 7. 1964
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
773 Vládní návrh zákona o lidových družstvech a o družstevníc...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
210/1919rušíZákon o úpravě poměrů družstev na Slovensku 
492/1919rušíNařízení vlády republiky Československé, aby proveden byl zákon ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n., o úpravě poměrů družstev na Slovensku. 
200/1946rušíZákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenského práva 
187/1948rušíZákon o Ústřední radě družstev 
108/1953novelizujeVládní nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva 
Derogace pasivní
20/1956novelizujeZákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích1
109/1964rušíHospodářský zákoník1


ISP (příhlásit)