Předpis 141/1950 Sb.

Citace141/1950 Sb.
NázevObčanský zákoník
Částka60 (23. 11. 1950)
Účinnostod 1. 1. 1951, zrušeno dnem 1. 1. 1992
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
509 Vládní návrh občanského zákoníku

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
452/1919rušíZákon, jímž se změňuje zákon ze dne 27. června 1919, č. 382 Sb.z. a n., o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni 
271/1920rušíZákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř.z., o společnostech s ručením obmezeným, na Slovensko a Podkarpatskou Rus a pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 tohoto zákona 
111/1927rušíZákon proti nekalé soutěži 
76/1935rušíZákon o splátkových obchodech 
86/1937novelizujeZákon o drahách (železniční zákon) 
Derogace pasivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník1
65/1965novelizujeZákoník práce2
509/1991novelizujeZákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník3
513/1991novelizujeObchodní zákoník5
513/1991rušíObchodní zákoník4
Vztahováno k
166/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. 


ISP (příhlásit)