Sněmovní tisk 385
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 2. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 385/0 dne 7. 2. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1521/22, PID KORNCHCHTXCY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2023 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Ing. Hana Naiclerová, MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 5. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 622).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 385/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 385/2, který byl rozeslán 13. 9. 2023 v 11:40.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 9. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 385/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 10. 2023 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 124, usnesení č. 797).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 171, dokument 171/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 11. 2023 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 171/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2023 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 171/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 11. 2023 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 171/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2023 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 321).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 191 pod číslem 417/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2823Jiří Havránek24079-37303.docx (39 KB) 27. 6. 2023 v 13:30:08


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, elektronické peníze, mezinárodní platba, sazba DPH

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
21/1992novelizujeZákon o bankách385/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů385/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty385/0


ISP (příhlásit)