Usnesení č. 128 (9. února 2023)

Související sněmovní tisky

377 Vl.n.z. o mim.odpuštění penále z pojist. na soc. zabezpečení

378 Novela ústav. z. - Ústava ČR

379 Vládní návrh zákona o správě voleb

380 Vl. n. z. o správě voleb - související

381 Rámcová dohoda mezi EU a Malajsií

382 Rámcová dohoda mezi EU a Thajským královstvím

383 Novela z. o Rejstříku trestů

384 Vl.n.z. o mim. odpuštění a zániku někt. daň. dluhů

385 Novela z. o dani z přidané hodnoty

387 Novela z. o azylu
ISP (příhlásit)