Sněmovní tisk 377
Vl.n.z. o mim.odpuštění penále z pojist. na soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 2. 2. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1499/22, PID KORNCKUGT88V.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2023 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: PhDr. Michael Rataj, Ph.D. a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 577).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 5. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 5. 2023 na 63. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 12 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 377/2, který byl rozeslán 2. 5. 2023 v 18:20.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2023 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 633).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 5. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 99, dokument 99/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 5. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 30. 5. 2023 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 99/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2023 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 190).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 23. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 181/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2561Marek Výborný23817-36879.docx (40 KB) 2. 5. 2023 v 14:29:52
2563Patrik Nacher23819-36881.doc (87 KB) 2. 5. 2023 v 16:35:39


Deskriptory EUROVOCu: dluh, odpis daňového dluhu, penále, sociální zabezpečení, výkon rozhodnutíISP (příhlásit)