Sněmovní tisk 385/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t038500.pdf (Dokument PDF, 684 KB)t038500.docx (Dokument DOCX, 86 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0385a0.pdf (Dokument PDF, 224 KB)t0385a0.docx (Dokument DOCX, 51 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0385b0.pdf (Dokument PDF, 229 KB)t0385b0.docx (Dokument DOCX, 37 KB)

Rozesláno poslancům

7. února 2023 v 13:53
ISP (příhlásit)