Usnesení PS č. 797

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení (27. října 2023)

Související sněmovní tisky

385 Novela z. o dani z přidané hodnoty
ISP (příhlásit)