Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Mašek

Schůze: 9, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 87, 88, 92, 94, 97, 98

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 143 (16. 2. 2022), část č. 157 (17. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
části č. 11-12 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 190 (5. 4. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 26, část č. 51 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 11 (26. 4. 2022), část č. 139 (10. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
část č. 112 (29. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
část č. 171 (11. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
část č. 236 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 136, část č. 143, část č. 149 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
části č. 24-26 (31. 5. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
části č. 4-5, část č. 10, část č. 13, část č. 19, část č. 23, část č. 27, část č. 30 (23. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 2 (8. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - třetí čtení
část č. 18, části č. 21-22 (13. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 39 (12. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 54 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 81 (26. 8. 2022), část č. 90, část č. 96 (27. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení
části č. 182-183 (27. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
části č. 63-64, část č. 79, část č. 81 (7. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 100, část č. 106 (2. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 15 (11. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 224, část č. 231 (26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 175, část č. 178 (25. 10. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení
část č. 46, části č. 48-49 (12. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 70 (12. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení  
části č. 28-29 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
část č. 66, část č. 78, část č. 81 (18. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 58 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 124, část č. 131 (30. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
části č. 22-23, části č. 28-29 (13. 12. 2022)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/4/ - vrácený Senátem  
část č. 19 (13. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 13 (10. 1. 2023), část č. 139, část č. 142 (25. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 107 (13. 1. 2023)

16. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení
část č. 148 (25. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 57, část č. 60, část č. 63 (12. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 93 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 62, část č. 71 (17. 1. 2023), část č. 88, část č. 96, část č. 106, části č. 111-112, části č. 114-116, části č. 122-123, část č. 127 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 17 (7. 2. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
části č. 30-31 (7. 2. 2023)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 63 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
část č. 54, části č. 59-60 (23. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 71-72 (23. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 11 (22. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 317, část č. 338, část č. 351 (3. 3. 2023), část č. 432 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 11, část č. 13, část č. 18, část č. 20 (28. 2. 2023), část č. 110, část č. 115, část č. 118, část č. 140 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 225, části č. 265-266 (2. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 15, část č. 17, část č. 19, část č. 24 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 53 (5. 4. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení
části č. 21-22 (4. 4. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení
část č. 71 (5. 4. 2023)

147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení
část č. 106, část č. 108, část č. 111 (19. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 13 (16. 5. 2023)

10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 89 (17. 5. 2023)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení
část č. 41 (16. 5. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 21 (16. 5. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
část č. 223 (1. 6. 2023)

102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
část č. 66 (17. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 93, část č. 97 (18. 5. 2023), část č. 316 (15. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 232-233, části č. 241-242 (1. 6. 2023)

142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - prvé čtení
část č. 327 (15. 6. 2023)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  
části č. 321-322 (15. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 30, část č. 40 (14. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 53, část č. 71 (8. 6. 2023), část č. 75 (9. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 16, část č. 22 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 36 (27. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
část č. 181 (12. 7. 2023)

106. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení
část č. 187 (12. 7. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 107, část č. 110 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 28, část č. 30, část č. 65, část č. 69, část č. 72 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 141, část č. 149, část č. 177, části č. 196-197 (13. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 271 (19. 7. 2023), část č. 285, část č. 301 (21. 7. 2023), část č. 321 (26. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
část č. 30 (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 59 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 56, části č. 58-59 (5. 9. 2023), část č. 108 (6. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
část č. 212, část č. 214, část č. 217 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 139, část č. 150, části č. 153-154 (6. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 253, část č. 257 (14. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
část č. 293 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 36, část č. 41 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 29 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 84 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 41, část č. 49 (27. 9. 2023), část č. 69, část č. 73 (11. 10. 2023), části č. 96-97, část č. 99 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 123 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 164, část č. 167, část č. 169, část č. 205 (25. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
část č. 75 (12. 10. 2023)

15. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení
část č. 144 (24. 10. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
část č. 106 (13. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 54-55 (12. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 96-97 (12. 10. 2023), části č. 237-240 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 78 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 110, části č. 179-180, část č. 182 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 72, část č. 78 (15. 11. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení  
část č. 20, část č. 23 (14. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 174 (29. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 24 (30. 11. 2023)

85. schůze (30. 11. 2023)

1. Návrh poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 3-4, část č. 7 (30. 11. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

113. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
části č. 51-52, část č. 54 (26. 1. 2024)

146. Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
část č. 24 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 238 (23. 1. 2024), část č. 253, části č. 255-256, část č. 259, části č. 261-262, část č. 312 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 43, část č. 46, část č. 56, část č. 66, část č. 72, část č. 78, části č. 80-81 (17. 1. 2024), část č. 180, část č. 182, část č. 189, část č. 191 (19. 1. 2024), část č. 275, část č. 277, část č. 283, část č. 285 (24. 1. 2024), části č. 362-363, část č. 366, části č. 390-391 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 19 (6. 2. 2024)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení  
část č. 56 (7. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
části č. 50-51 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 171 (6. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 216 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 29, část č. 32 (19. 3. 2024), část č. 65, část č. 67, část č. 78, část č. 84, část č. 93, část č. 100 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení  
část č. 28 (9. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 114 (16. 4. 2024)

122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení
část č. 45 (10. 4. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP