Sněmovní tisk 597
Novela z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů - EU

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 597/0 dne 12. 12. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 827/23, PID ALBSCS6G2J46.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2023 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: JUDr. Martin Major, MBA a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 900).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 597/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 597/2, který byl rozeslán 10. 4. 2024 v 13:38.

 • G

Další projednávání možné od 25. 4. 2024, po 11. 5. 2024 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro bezpečnost
č. 42 (25. dubna 2024)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4146Martin Major25402-39370.docx (28 KB) 2. 4. 2024 v 09:44:08


Deskriptory EUROVOCu: celník, nezávislost soudnictví, policie, přenesení pravomoci, správní kontrola, trestný čin, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)