Předpis 47/1994 Sb.

Citace47/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Částka15 (21. 3. 1994)
Účinnostod 21. 3. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
547 Novela zák. o st. odb. dozoru nad bezp. práce

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 15 pod číslem 47/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
Derogace pasivní
250/2021novelizujeZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)