Předpis 210/1993 Sb.

Citace210/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Částka53 (13. 8. 1993)
Účinnostod 13. 8. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
382 Návrh novely z. o podm. převodu maj. státu na jiné osoby
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 210/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
92/1991novelizujeZákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
171/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
Derogace pasivní
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky1
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)2
Vztahováno k
63/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. února 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)