Předpis 279/1995 Sb.

Citace279/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka72 (1. 12. 1995)
Účinnostod 1. 12. 1995, zrušeno dnem 1. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1651 Zákon - novela zákona č. 367/1990 Sb.,o obcích (obecní zříze
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 279/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
Derogace pasivní
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1
250/2016rušíZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2
Vztahováno k
125/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna 
202/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 11.června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 24/94 ze dne 21.září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území msta Pardubic 


ISP (příhlásit)