Předpis 183/1994 Sb.

Citace183/1994 Sb.
NázevZákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
Částka59 (30. 9. 1994)
Účinnostod 1. 12. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1046 Zákon o zvýšení důchodů
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 183/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
206/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
229/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku 
235/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
255/1993novelizujeZákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994 
Derogace pasivní
76/1995novelizujeZákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 19951
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře2
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění3
266/2006rušíZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců4
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5


ISP (příhlásit)