Tisky
Navržené změny 283/1993 Sb.

Zákon o státním zastupitelství

Celkem nalezeno 41 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 209/0 Vládní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaNeschváleno
 299/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 192/2003 Sb.
 615/0 Novela z. o státním zastupitelství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 630/2004 Sb.
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 751/0 Novela z. o Veřejném ochránci právVládní návrh zákonaSchváleno, 381/2005 Sb.
 836/0 Novela z. o trestním řízení soudním Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 975/0 Novela zákona o advokaciiVládní návrh zákonaSchváleno, 79/2006 Sb.
 1001/0 Novela zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 72/2006 Sb.
 1041/0 Novela zákona o evidenci obyvatelVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 251/0 Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detenceVládní návrh zákonaSchváleno, 129/2008 Sb.
 294/0 Vl.n.z. o vyšších soudních úřednícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 121/2008 Sb.
 411/0 Vl.n.z. trestní zákoník - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 41/2009 Sb.
 425/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 314/2008 Sb.
 478/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 7/2009 Sb.
 559/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2009 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
 804/0 Novela z. o exekutorech a exekuční činnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 319/0 Novela z. - soudní řád správníVládní návrh zákonaSchváleno, 303/2011 Sb.
 335/0 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 459/2011 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)